Sector Varkens

Het belang van een vlotte voerovergang voor jonge dieren

Enkele weken … In die korte tijdspanne moeten we de ontwikkeling van het maagdarmkanaal bij pasgeboren biggen sturen. Omdat de passieve immuniteit (die de zeug aan de biggen doorgeeft) snel afneemt, moeten de dieren hun immuunsysteem en maagdarmkanaal sneller dan ooit ontwikkelen. Colostrum is een essentieel onderdeel van dit complexe maturatieproces, maar de hoeveelheid per big wordt steeds kleiner omdat de zeugen almaar productiever zijn. De overlevingskansen voor het spenen verhogen, is belangrijk voor het inkomen van de varkenshouder. Daarom is het essentieel om de voerovergangen van dag één op elkaar af te stemmen.

De overgang op jonge leeftijd vergemakkelijken met melkvervangers

Het colostrum van zeugen is beperkt beschikbaar en kort daarna produceert de zeug bovendien minder melk. Doorgaans zijn de eerstgeboren biggen groter en bemachtigen ze meer melk. Zo behouden ze hun voorsprong op hun kleinere toomgenoten. Maar grotere biggen zijn kwetsbaarder na het spenen, omdat ze niet in staat zijn om snoepvoer te eten dat hoofdzakelijk bestaat uit plantaardige ingrediënten. De kleinere biggen moeten het doen met wat overblijft: ze zogen aan de minder productieve, vaak achterste spenen, waardoor hun ontwikkeling nog meer in het gedrang komt. Het is dus belangrijk om deze verscheidenheid van de biggen juist aan te pakken in de voederstrategie.

Licht verteerbaar, smakelijk snoepvoer is doeltreffend gebleken om alle biggen voor te bereiden op het speenproces. Vast snoepvoer bestaat al langer, maar melkvervangers en yoghurtproducten voor biggen zijn pas jaren later op de markt gekomen. Deze producten zijn rijk aan vloeibare zuivelingrediënten en maken daardoor de overgang van zeugenmelk naar voeder vlotter. Omdat deze toepassingen minder hygiënisch en arbeidsintensiever waren, worden de biggen tegenwoordig gevoederd via automatische systemen. Zo krijgen ze altijd voldoende vloeibare, verse melkvervangers. Door deze systemen zijn ook de normen voor melkvervangers veranderd: de oplosbaarheid, stabiliteit en viscositeit waren belangrijke factoren om ze te kunnen inzetten.

Het verteringsvermogen stimuleren

Biggen voederen met ingrediënten op basis van melk is een doeltreffende overgangsstrategie, maar het darmkanaal van de dieren moet zich snel ontwikkelen. Daarom heeft Earlyfeed het START+ concept gelanceerd. Dit concept bevat bioactieve componenten die de moleculen nabootsen die van nature voorkomen in het colostrum en de melk van zeugen. Deze moleculen zijn de eerste prebiotica in het leven van de biggen en helpen vanaf dag één het microbioom sturen en het maagdarmkanaal vormen. Dit leidt onder meer tot een beter ontwikkelde darmmorfologie en enzymsecretie. Een effectieve overgang van ingrediënten op basis van zuivel naar plantaardige bestanddelen in een vroeg stadium stimuleert deze afscheiding ook.

Hoe essentieel ook, dikwijls kunnen plantaardige eiwitten een enorme belasting zijn, in tegenstelling tot koolhydraten. Er is een wisselwerking tussen het aanzuren van de maag en de uitscheiding van proteasen zoals trypsine en chymotrypsine in combinatie met de eiwitkwaliteit, die de activiteit van deze proteasen beïnvloedt. Voeg daarbij de afgenomen passieve immuniteit en u merkt al snel dat gezond spenen geen sinecure is. Tenzij u voor een uitgekiende voerovergang zorgt natuurlijk.

Babi®mel Grow voor een vlotte overgang

Voor geautomatiseerde toepassingen van melkvervangers, de zogenaamde ‘cupsystemen’, heeft Earlyfeed Babi®mel Grow geformuleerd. Een speciaal ontwikkelde, complexe plantaardige melkvervanger voor jonge biggen die de overgang van zeugenmelk of een melkvervanger op basis van zuivel (Babi®mel Lac) naar speenvoer vlotter maakt. Babi®mel Grow heeft een perfecte verpompbaarheid en blijft lang stabiel in een oplossing. De melkvervanger is verrijkt met het START+ concept om de darmmaturatie van de allerkleinste toomgenoten extra te ondersteunen. Het product is erg smakelijk, waardoor de grotere biggen het snel zullen drinken. Zo krijgt iedere big in de toom volgens zijn specifieke noden een optimale voorbereiding voor een gezond speenproces. Idealiter wordt Babi®mel Grow gecombineerd met een vast snoepvoer uit het Babi®star gamma, zodat de overgang naar het speenvoer nog vlotter verloopt.

Wilt u vanaf het begin de touwtjes goed in handen hebben?

Een goede opfokstrategie in een vroeg stadium van de productiecyclus loont op lange termijn.
Laten we samen de jongste dieren al het nodige geven zodat ze later in het leven goed presteren.