Wat we doen

Wat we doen

We ondersteunen het genetische potentieel van dieren in hun meest kwetsbare en cruciale levensstadium. Met gespecialiseerde voederstrategieën in een vroeg stadium leggen we de basis voor een gezonde, probleemloze en rendabele levenscyclus.

Dieren die al kort na de geboorte goed beginnen te eten, presteren beter in hun latere levensstadia. De sterftecijfers zijn lager en ze vertonen een grotere veerkracht. Ze kunnen de uitdagingen van hun opfokomgeving beter aan, hebben minder medische zorg nodig en presteren beter qua groei en voederopname. Het spreekt voor zich dat zorgvuldig en uitgebalanceerd voederen in een vroeg stadium een essentieel aspect van de moderne veehouderij is.

Ontdek onze voederstrategieën in een vroeg stadium voor:

Varkens

In de meeste productieomgevingen neemt het aantal levend geboren biggen per worp toe. Dit heeft onvermijdelijk een weerslag op het gemiddelde geboortegewicht en de vitaliteit van de pasgeboren dieren. Deze intrinsieke uitdagingen, samen met de grotere concurrentie voor de beschikbare spenen en de biestopname, maken dat een degelijke ondersteuning vanaf dag één noodzakelijk is voor een maximale groei en rentabiliteit na het spenen. 

Pluimvee

Door het intensieve proces van uitbroeden, sorteren, bewaren en vervoeren, zijn de eerste 24 tot 72 levensuren van een commercieel geproduceerd kuiken veruit de meest uitdagende. Voeg daar nog bij de abrupte overgang van het metaboliseren van de resterende dooierzak naar het opnemen en verteren van plantaardig voer, dan wordt al snel duidelijk dat een evenwichtige nutritionele ondersteuning doorslaggevend is voor de kuikens om hun eerste uitdagingen te overwinnen. 

Rundvee

De eerste weken na de geboorte worden niet alleen gekenmerkt als de periode met de hoogste sterfte en dure medicinale behandelingen. Ze zijn ook erg bepalend voor het toekomstige melkproductiepotentieel van de kalveren. Het maximaliseren van de vroege groei en gezondheid en het stimuleren van een sterke pensontwikkeling, gecombineerd met geleidelijk spenen, biedt de best mogelijke garantie op goed presterende dieren.

Wilt u vanaf het begin de touwtjes goed in handen hebben?

Een goede opfokstrategie in een vroeg stadium van de productiecyclus loont op lange termijn.
Laten we samen de jongste dieren al het nodige geven zodat ze later in het leven goed presteren.