Royal Agrifirm Group wprowadza na rynek paszę dla młodych zwierząt marki earlyfeed 

DRONGEN – W dniu dzisiejszym (1 grudnia 2020 r.) Royal Agrifirm Group wprowadziła na rynek nową markę paszy dla młodych zwierząt o nazwie Earlyfeed. Marka ta reprezentuje innowacyjne i niezawodne rozwiązania żywieniowe, które zapewniają sprawdzone korzyści na wczesnym etapie rozwoju nowo narodzonych zwierząt. Korzystając z wiedzy, zasobów badawczo-rozwojowych oraz praktycznego doświadczenia tej światowej organizacji, Earlyfeed skupia się na konkretnych rozwiązaniach wykorzystywanych podczas pierwszych dni i tygodni cyklu życia zwierząt.  

Poprzez poprawę odporności, zdrowia i wydajności zwierząt Agrifirm umożliwia odpowiedzialną produkcję żywności dla przyszłych pokoleń. Żywienie młodych zwierząt jest ważnym elementem priorytetów i celów Grupy. „W tym miejscu nasze doświadczenie ma dużą wartość i może przynieść trwałe korzyści naszym klientom” – wyjaśnia Gudo Klein Gebbink, dyrektor zarządzający EMEA w Royal Agrifirm Group. „W połączeniu z naszą praktyczną wiedzą i zrozumieniem zarządzania gospodarstwem i odchowu młodych zwierząt. Dokładne poznanie biologii zwierząt umożliwia nam kierowanie wczesnym rozwojem kluczowych mechanizmów naturalnych, takich jak układ pokarmowy i odpornościowy. W ten sposób troszczymy się o potencjał genetyczny zwierząt na najbardziej wrażliwym i kluczowym etapie. Od pierwszych dni i tygodni życia nasze doświadczenie pozwala osiągnąć długotrwałą wartość dodaną w obszarze odporności zwierząt, zdrowia i wydajności. W ten sposób od samego początku tworzymy solidne podstawy zdrowej i zyskownej strategii hodowli.”  

Earlyfeed opiera się na liniach pokarmowych dla młodych przeżuwaczy, drobiu i świń Nuscience. Dzięki globalnemu połączeniu wieloletnich badań naukowych z lokalnym, specyficznym know-how w sektorze roślin uprawnych i pasz dla zwierząt gospodarskich oferujemy naszym klientom na całym świecie najlepsze rozwiązania w obliczu wyzwań, przed którymi stają każdego dnia. Uruchomienie programu Earlyfeed doskonale wpisuje się w strategię Agrifirm „Better Together”, skupiając wiedzę specjalistyczną ze wszystkich działów sektora rolnego. Nowa marka Earlyfeed zostanie po raz pierwszy wprowadzona na rynek w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.  

Zbilansowane żywienie młodych zwierząt  

Opracowanie strategii zrównoważonego żywienia na wczesnym etapie cyklu produkcyjnego, jest opłacalne w ujęciu długoterminowym.
Wspólnie dajmy nowo narodzonym zwierzętom wszystko to, czego potrzebują.

Bądź na bieżąco

Czy chcesz być informowany o naszych najnowszych osiągnięciach? Zarejestruj się tutaj i bądź na bieżąco.