sektor Trzoda chlewna

Jak optymalnie sterować rozwojem jelit u nowo narodzonych prosiąt?

Przewód pokarmowy młodego prosięcia jest bardzo złożonym środowiskiem. Należy chronić go przed patogenami i toksynami, a jednocześnie zapewnić czynne i bierne wchłanianie składników odżywczych. W przypadku współczesnych, wysokopłodnych loch, ten skomplikowany system jest bardzo obciążony. Dlatego też skupienie się na optymalnym spożyciu siary w połączeniu ze specjalnie przygotowanymi prestarterami z serii Babi® prowadzi do szybszego dojrzewania jelit, a w konsekwencji do bardziej płynnego procesu odsadzenia.

Dojrzewanie prenatalne

Proces dojrzewania przewodu pokarmowego prosiąt rozpoczyna się już w okresie prenatalnym, przyspiesza tuż po urodzeniu i trwa do okresu po odsadzeniu. Podczas ciąży przewód pokarmowy przechodzi szereg zmian morfologicznych i funkcjonalnych, za które odpowiadają hormony, czynniki wzrostu oraz czynniki / produkty luminalne. Wzrost poziomu kortyzolu zbiega się w czasie z rozwojem kwasu żołądkowego, wydzielania gastryny i aktywności enzymów. Na prenatalny rozwój przewodu pokarmowego wpływa również spożycie płynu owodniowego przez płód, ale ten czynnik wydaje się być mniej istotny (Sangild i in., 2000). Kosmki w jelicie cienkim zaczynają się rozwijać we wczesnym stadium ciąży, a krypty na późniejszym etapie. Komórki nabłonkowe jelita cienkiego dzielą się m.in. na enterocyty umożliwiające prosięciu wchłanianie aminokwasów, cukrów, jonów, lipidów itp. W przeciwieństwie do stosunkowo dobrze rozwiniętego jelita cienkiego, jelito grube przechodzi proces dojrzewania rozpoczynający się zazwyczaj dwa tygodnie po narodzinach.

Inaczej niż u ludzi, układ krążenia matki i płodu jest oddzielony warstwami nabłonkowymi (łożysko nabłonkowe). Z tego powodu przenoszenie odporności w postaci matczynej immunoglobuliny G (IgG) przez łożysko jest trudne. Ponieważ raporty wskazują, że droga przenoszenia (łożysko lub siara) nie wpływa na jakość IgG, konieczne jest spożycie przez nowo narodzone prosię jak największej ilości siary. Wchłanianie makromolekułów IgG powinno zakończyć się przed zamknięciem jelita (w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu). Siara jest również źródłem niezbędnych składników odżywczych i energii dla prosiąt, które rodzą się z małymi zapasami energii. Wspiera także dojrzewanie przewodu pokarmowego, ponieważ dostarcza substancji bioaktywnych, takich jak prebiotyczne oligosacharydy mleka, laktoferyna, lizozymy, laktoperoksydaza, naskórkowy czynnik wzrostu i insulinopodobne czynniki wzrostu.

Zwiększenie produkcji siary

Płynny proces oproszenia jest niezbędny dla wydajnej produkcji siary. Zapewnienie odpowiedniej diety bogatej w błonnik pod koniec ciąży i na początku laktacji ma działanie przeczyszczające i zmniejsza ryzyko zaparć. Wapń, który jest obficie wykorzystywany podczas produkcji siary / mleka, jest pozyskiwany głównie z kości. Odpowiednia dbałość o równowagę elektrolitową w paszy podawanej lochom zapewnia wystarczającą mobilizację wapnia. Badania wykazały również, że lochy o obniżonej kondycji produkują mniej siary (Quesnel i in., 2015). Dlatego też ogólna rada jest taka, aby żywić lochy zgodnie z ich potrzebami żywieniowymi i kondycją. Inną dobrą praktyką promującą spożycie siary przez prosięta jest dzielone ssanie.

START+, dojrzewanie jelit inspirowane naturą

Nowo opracowana koncepcja START+ koncentruje się na stymulacji wczesnego dojrzewania jelit w oparciu o składniki obecne w siarze i mleku lochy. Szeroko zakrojone badania przeprowadzone we współpracy z uniwersytetami i instytutami badawczymi wykazały, że START+ poprawia morfologię jelit i umożliwia tworzenie korzystniejszego mikrobiomu zawierającego więcej bakterii Lactobacillus (Rycina 1). Następuje nie tylko zwiększenie wysokości kosmków, ale także poprawa funkcji bariery jelitowej (Rycina 2). Zapobiega to przenoszeniu się patogenów i ich toksyn oraz hamuje stany zapalne. Ponadto zaobserwowano wzrost produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, m.in. kwasu masłowego, który jest paliwem dla enterocytów. Zdrowsze jelito i bardziej stabilny mikrobiom komensalny przyczyniają się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i wydajności prosiąt.

Rycina 1: Wpływ START+ na liczbę bakterii Lactobacillus w żołądku, jelicie krętym i okrężnicyRycina 2: Funkcja bariery jelitowej mierzona jako TEER (transnabłonkowa oporność elektryczna) po 4 godzinach na linii komórkowej Caco2 ze stresorem lub bez niego. (Wartość względna w stosunku do T0h = 100%) – * różnica istotna, P< 0,05Figure 2: Gut barrier function, measured as TEER (TransEpithelial Ectrical Resistance) after 4 hours on a Caco2 cell line with or without a stressor. (Relative value compared to T0h = 100%) – * significant difference, P< 0.05

Wniosek

Odpowiednie żywienie loch, w połączeniu z dobrym zarządzaniem porodem i wczesnym przyjmowaniem paszy stałej zawierającej odpowiednie stymulujące składniki bioaktywne, pomaga w dojrzewaniu przewodu pokarmowego młodych prosiąt. Nowo opracowana koncepcja START+, która wspomaga dojrzewanie jelit, już teraz daje dobre rezultaty w praktyce.

Twój ekspert Earlyfeed
Bart Matton
Nutrition technologist

Ten kontakt został zasugerowany na podstawie lokalizacji, z której przeglądasz. Tutaj możesz oczywiście sprawdzić również inne nasze kontakty i lokalizacje.

Zbilansowane żywienie młodych zwierząt  

Opracowanie strategii zrównoważonego żywienia na wczesnym etapie cyklu produkcyjnego, jest opłacalne w ujęciu długoterminowym.
Wspólnie dajmy nowo narodzonym zwierzętom wszystko to, czego potrzebują.

Bądź na bieżąco

Czy chcesz być informowany o naszych najnowszych osiągnięciach? Zarejestruj się tutaj i bądź na bieżąco.