Privacyverklaring

Agrifirm (Agrifirm Group B.V. en/of de aan haar verbonden ondernemingen) hecht groot belang aan de privacy van de bezoekers van onze website en de gebruikers van onze app. Agrifirm verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van onze website en gebruikers van onze app. In deze privacyverklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij verwerken en waarom. Op deze pagina vindt u steeds de laatste versie.

Agrifirm is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees deze informatie aandachtig door zodat u begrijpt hoe wij gegevens verwerken en wat uw rechten daarbij zijn.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.
Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de app/website en de door u gevraagde diensten en producten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.
Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Er zijn twee algemene categorieën van informatie die we verzamelen en/of waar we naar vragen.

Categorie 1: Informatie die u ons geeft
We verwerken gegevens die we van u ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer u zich registreert als gebruiker, aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt.

Account informatie – Als u gebruik wilt maken van onze app of bepaalde delen van onze websites, dient u een account aan te maken. Hiertoe verstrekt u aan ons bepaalde informatie, bijvoorbeeld uw e-mailadres en uw naam.
Profiel informatie – Om het mogelijk te maken voor ons om onze diensten aan te bieden en voor u om gebruik te maken van onze diensten, zullen wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, leeftijd en/of geboortedatum, bankrekeningnummer, het btw-nummer en ondernemingsnummer van uw bedrijf. Deze informatie hebben wij nodig om contact met u op te nemen maar ook om ervoor te zorgen dat wij de van ons verlangde diensten kunnen verlenen.
Communicatie informatie – Wanneer u contact opneemt met ons of wanneer wij met u contact opnemen, verzamelen wij informatie over de reden van dit contact en alle informatie die u aan ons verstrekt via de telefoon of e-mail.
Andere informatie – We kunnen u vragen ons feedback te geven over onze dienstverlening via een e-mail of online enquête. We stellen feedback zeer op prijs en verwerken alleen persoonsgegevens die mogelijk door ons of namens ons worden verzameld voor interne doeleinden om onze dienstverlening te verbeteren.

Categorie 2: Informatie die we automatisch verzamelen
Wanneer u van onze website of app gebruikmaakt, verzamelen we informatie over uw activiteiten, zoals klikgedrag, bezochte pagina’s en informatie over uw apparaat om u de best mogelijke service te bieden. Dergelijke informatie stelt ons in staat om te ontdekken wat u interesseert en om onze dienstverlening voor u te personaliseren en te optimaliseren.

Loggegevens – We verzamelen automatisch bepaalde informatie die door uw internetbrowser wordt verzonden wanneer u van onze website of app gebruikmaakt. Deze informatie omvat onder andere: details over de manier waarop u van onze website of app gebruik maakt (inclusief links voor toepassingen van derden), bezoektijden en informatie over het apparaat dat u heeft gebruikt en eventueel de locatie van het apparaat om misbruik tegen te gaan.
Cookies – Wij maken op de app en website gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze app en website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. U kunt cookies ook altijd handmatig van uw computer verwijderen eveneens kunt u cookies blokkeren. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in uw browser. Indien u geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies kan dit gevolgen hebben voor het functioneren van de app of website.

2. Doeleinden waarvoor informatie wordt gebruikt

Wij gebruiken uw gegevens ten eerste om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen en om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening u op de best mogelijke manier wordt aangeboden (gerechtvaardigd belang). In dit verband gebruiken we uw gegevens voor:

 1. Het aanmaken van uw account;
 2. Het inloggen op uw account;
 3. Het aanvragen en uitvoeren van onze dienstverlening;
 4. Het doen van een bestelling van producten en/of diensten;
 5. Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 6. Het versturen van een nieuwsbrief;
 7. Het verbeteren van onze dienstverlening en beveiliging en het voorkomen van fraude;
 8. Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
 9. Het optimaal weergeven van de website of app op uw internetbrowser en het apparaat dat u gebruikt;
 10. Het bieden van klantenservice via verschillende kanalen;
 11. Uw identificatie;
 12. Het op orde houden van onze interne administratie en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

3. Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Dit zijn derden die diensten voor ons uitvoeren en in dat kader ook persoonsgegevens verwerken. Verwerkers kunnen ons bijvoorbeeld betalings-, advertentie-, klant- of verkoopondersteunende diensten bieden, ons ondersteunen bij het verzenden van e-mails of het analyseren van feedback en ons helpen bij het beveiligen van onze website of app. Verwerkers hebben de plicht tot geheimhouding en mogen de specifieke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan ons op onze instructies. Ook een wettelijke bepaling of een verzoek van autoriteiten kan ons verplichten gegevens met derden te delen.

4. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We nemen beveiliging van uw gegevens serieus en hebben beveiligingsprocedures en technische beperkingen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging.
Naast de beveiligingsmaatregelen aan onze kant, zoals de versleuteling van uw gegevens, raden we u aan om zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat uw inloggegevens geheim blijven.

5. Bewaartermijn

De gegevens die u ons verstrekt, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de afhandeling van uw verzoek, de overeenkomst en het leveren van de door u gewenste service. Deze gegevens worden volgens onze procedures maximaal gedurende 8 jaar na beëindiging van de dienstverlening opgeslagen. Na de betreffende periode, zullen wij uw informatie verwijderen of anonimiseren.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

8. Contact

Agrifirm Group B.V.
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn
privacy@agrifirm.com