Rumi Start ondersteunt het potentieel van uw jonge dieren maximaal

Maximale efficiëntie is voor melk- en vleesveehouders essentieel voor een beter inkomen. De kalveropfok versnellen met oog voor de gezondheid is daarbij vitaal. Hoe sneller de kalveren groeien, hoe eerder ze klaar zijn voor inseminatie. Bovendien draagt de lagere leeftijd bij de eerste afkalving bij tot een efficiëntere melkproductie. Rumi Start is ontwikkeld om uw kalveren een goede start in het leven te geven.

Versnelde kalveropfok voor een maximale efficiëntie

Doorgaans zal een melkkalf pas 24 maanden na de geboorte voor het eerst afkalven. Tot dan is het kalf een kostenpost voor de rundveehouder. Door dit groeiproces te versnellen, optimaliseert de veehouder de efficiëntie en zijn inkomen. Kalveren die snel groeien maken namelijk meer kans op een succesvolle, vroegere inseminatie. Bovendien draagt een versnelde kalveropfok vaak bij tot een grotere productie als het dier voor het eerst zoogt en een efficiëntere melkproductie achteraf.

Invloed van de fysiologie van kalveren

Kalveren hebben doorgaans een enorm genetisch potentieel om later grote hoeveelheden melk voor zuivelproducten te geven of om snel en efficiënt te groeien in het geval van vleesvee. Dit potentieel ontsluiten, komt vaak neer op het maximaliseren van de groei in de eerste levensweken. Hoe sneller de pens zich ontwikkelt, hoe eerder het dier veel nutriënten kan opnemen. Kort na de geboorte is de pens nog pril en nauwelijks ontwikkeld, terwijl een volledig functionele pens bij volwassen koeien 80 % van het voormaagstelsel uitmaakt (figuur 1). Een concentraat van goede kwaliteit kan de algemene groei van de pens en de penspapillen stimuleren voor een maximaal absorptievermogen. Naast het volume van de pens zijn ook de dichtheid van de penspapillen en de dikte van de penswand belangrijk. Daarom is ook een hoogwaardige vezelbron belangrijk om de groei van de spierlaag te stimuleren en de kwaliteit van de papillen te verhogen. Bovendien vermindert een goed ontwikkelde pens ook de groeidip na het spenen.

Figuur 1: De evolutie van een premature tot een volledig ontwikkelde pens

Invloed van het microbioom van kalveren

Bij de geboorte is het microbioom van het kalf nog niet voldoende ontwikkeld om het dier te laten herkauwen. De meeste bacteriesoorten zijn al aanwezig bij de geboorte, maar ze vermenigvuldigen zich pas sterk na enkele dagen. In de eerste levensfase vormen proteobacteriën (70 %) en Bacteroidetes de belangrijkste bacteriële gemeenschappen. Maar zodra de opname van het vaste rantsoen toeneemt, wordt Prevotella dominant en nemen veel genera zodanig af dat ze niet meer worden waargenomen (Rey et al. 2013). Hoe eerder de opname van het vaste rantsoen dus wordt gestimuleerd, hoe sneller het pensmicrobioom naar zijn volwassen herkauwersstaat evolueert (Meale et al. 2016). De fermentatieprocessen in de pens leveren namelijk 70 % van de totale energie. Daarom moet bij het spenen, wanneer de kalveren volledig omschakelen naar een vast rantsoen, hun microbiële gemeenschap in de pens zo optimaal mogelijk functioneren om de energie-efficiëntie te maximaliseren en het groeiproces te versnellen.

Rumi Start voor een goede start in het leven

Rumi Start is ontwikkeld om de groei-efficiëntie van kalveren te maximaliseren (figuur 2). Met zijn betere smaak en textuur zorgt deze prestarter in mueslivorm ervoor dat de kalveren veel rantsoen eten en dagelijks toenemen. Bovendien stimuleren de gestoomde graanvlokken de ontwikkeling van de penspapillen en de dikte van de penswand. De hittebehandeling van granen kan ook de verteerbaarheid verhogen. Dat biedt mogelijkheden om de voederconversie te sturen. Voorts bevat de muesli een korrelconcentraat dat een hoogwaardige bron van eiwitten en energie is. Voldoende zetmeel en suikers, stoffen die hoofdzakelijk tot propion- en boterzuur worden gefermenteerd, helpen de ontwikkeling van de penswand op gang brengen. Bovendien ondersteunen de specifieke vezelbronnen de vorming van een ideale microbiële gemeenschap in de pens. Tenslotte zorgen alle noodzakelijke microcomponenten, in combinatie met de bewezen effecten van Vitanox en Aromabiotic Cattle, voor een efficiënte start in het leven om uw inkomsten te maximaliseren.

Uw Earlyfeed expert
Frederik Gadeyne
Product Developer Cattle

We geven deze contactpersoon op in functie van uw browselocatie. U kunt hier uiteraard ook onze andere contactpersonen en locaties raadplegen.

Figuur 2: Grote gemiddelde dagelijkse toename en voeropname door melkkalveren Rumi Start te geven

Wilt u vanaf het begin de touwtjes goed in handen hebben?

Een goede opfokstrategie in een vroeg stadium van de productiecyclus loont op lange termijn.
Laten we samen de jongste dieren al het nodige geven zodat ze later in het leven goed presteren.