Rumi Start maksymalnie pielęgnuje potencjał Twoich młodych zwierząt

Maksymalizacja wydajności jest kluczem do uzyskania wyższych dochodów przez producentów mleka i wołowiny. Do osiągnięcia tego celu konieczny jest szybszy odchów cieląt bez pomijania kwestii zdrowotnych. Szybki wzrost cieląt skutkuje wcześniejszą inseminacją, a niższy wiek pierwszego wycielenia przyczynia się do bardziej wydajnej produkcji mleka. Rumi Start został opracowany, aby dać Twojemu młodemu przeżuwaczowi dobry start. 

Przyspieszony chów cieląt w celu maksymalizacji wydajności 

Od urodzenia do pierwszego wycielenia mijają średnio ponad 24 miesiące. Do tego momentu cielę jest kosztem dla rolnika. Przyspieszenie tego procesu wzrostu pomaga zmaksymalizować wydajność i zoptymalizować dochody. W istocie, szybki wzrost cieląt daje większe szanse na udaną wcześniejszą inseminację. Ponadto przyspieszony odchów często prowadzi do większej produkcji mleka podczas pierwszej laktacji, a tym samym przyczynia się do bardziej wydajnej produkcji mleka. 

Wpływ fizjologii młodych przeżuwaczy 

Cielęta mają ogromny genetyczny potencjał do produkcji dużych ilości mleka lub – w przypadku bydła mięsnego – do szybkiego i efektywnego wzrostu. Uwolnienie tego potencjału często sprowadza się do maksymalizacji wzrostu w pierwszych tygodniach życia. Im szybciej rozwija się żwacz, tym wcześniej pojawia się duża zdolność absorpcji składników odżywczych. Wkrótce po urodzeniu żwacz jest wciąż niedorozwinięty, natomiast u dorosłych krów w pełni funkcjonalne żwacze stanowią 80% systemu przedżołądka (Rycina 1). Dobrej jakości koncentrat może stymulować ogólny wzrost żwacza i jego brodawek, aby zmaksymalizować zdolność absorpcji. Oprócz objętości żwacza ważna jest również gęstość brodawek i grubość ścian żwacza. W związku z tym istotną rolę odgrywa również dobre jakościowo źródło błonnika, które wpływa na wzrost warstwy mięśniowej i poprawia jakość brodawek. Ponadto odpowiedni rozwój żwacza pozwala również na ograniczenie spadku wzrostu po odsadzeniu. 

Rycina 1: Ewolucja od niedorozwiniętego żwacza do pełnego rozwoju 

Wpływ mikrobiomu młodego przeżuwacza 

Po urodzeniu mikrobiom cielęcia nie jest jeszcze rozwinięty, jak u przeżuwaczy. W chwili urodzenia większość gatunków bakterii jest już obecna, ale ich liczebność zmienia się znacznie w ciągu kilku dni. We wczesnym okresie życia głównymi grupami bakterii są proteobakterie (70%) i Bacteroidetes. Jednak wraz ze wzrostem spożycia paszy stałej zaczynają dominować Prevotella, a liczebność wielu rodzajów znacznie się zmniejsza i nie można już ich wykryć (Rey i in., 2013). Dlatego im wcześniej rozpoczyna się podawanie pokarmu stałego, tym szybciej mikrobiom w żwaczu osiąga stan typowy dla dojrzałego przeżuwacza (Meale i in., 2016). W istocie, w żwaczu na skutek procesów fermentacyjnych wytwarzane jest 70% całkowitej energii, dlatego po odsadzeniu – kiedy cielęta stają się w pełni zależne od paszy stałej – środowisko mikrobiologiczne w żwaczu powinno być jak najbardziej funkcjonalne. Pozwala to zmaksymalizować wydajność energetyczną i przyspieszyć proces wzrostu. 

Rumi Start to dobry start 

Rumi Start został opracowany w celu maksymalizacji wydajności wzrostu cieląt (Rycina 2). Dzięki lepszemu smakowi i konsystencji to prestiżowe „muesli” zapewnia duże spożycie paszy i wysoki dzienny przyrost. Ponadto płatki zbożowe przetworzone na parze sprzyjają rozwojowi brodawek i grubości ścian żwacza. Obróbka cieplna ziarna może również poprawiać strawność, umożliwiając zmianę współczynnika konwersji paszy. Ponadto muesli zawiera koncentrat w postaci granulatu, zapewniający dobrej jakości białko i źródło energii. Wystarczająca ilość skrobi i cukru, które ulegają fermentacji do kwasu propionowego i masłowego, pobudza rozwój ściany żwacza. Również specyficzne źródła błonnika pomagają w kształtowaniu idealnego środowiska mikrobiologicznego w żwaczu. W końcu zaś, wszystkie niezbędne mikroskładniki w połączeniu ze sprawdzonym działaniem preparatów Vitanox i Aromabiotic® Cattle, zapewniają efektywny start w życie, aby zmaksymalizować Twoje dochody. 

Rycina 2: Duży średni dzienny przyrost i dzienne spożycie paszy dzięki podawaniu Rumi Start cielętom mlecznym 

Twój ekspert Earlyfeed
Delphine Van Zele
Product Manager Swine

Ten kontakt został zasugerowany na podstawie lokalizacji, z której przeglądasz. Tutaj możesz oczywiście sprawdzić również inne nasze kontakty i lokalizacje.

Zbilansowane żywienie młodych zwierząt  

Opracowanie strategii zrównoważonego żywienia na wczesnym etapie cyklu produkcyjnego, jest opłacalne w ujęciu długoterminowym.
Wspólnie dajmy nowo narodzonym zwierzętom wszystko to, czego potrzebują.

Bądź na bieżąco

Czy chcesz być informowany o naszych najnowszych osiągnięciach? Zarejestruj się tutaj i bądź na bieżąco.