Sector Varkens

Aim For Zero: de juiste start voor een toekomst met minder antibiotica

Hoge concentraties zinkoxide werden  vele jaren gebruikt als een welkome aanvulling op antibiotica om diarree na het spenen bij biggen te voorkomen. De laatste tijd is er echter toenemende bezorgdheid over het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij. Dit is met name te wijten aan het optreden van antibioticaresistentie bij varkens en de mogelijke overdracht daarvan op de mens, die ook afhankelijk is van antibiotica om ernstige bacteriële infecties te behandelen.

Na de uitdaging om medicinaal zink te elimineren, worden we opnieuw geconfronteerd met een andere uitdaging: de nieuwe EU-verordeningen inzake het gebruik van antibiotica die vanaf 28 januari 2022 van kracht worden. Het hoofddoel van de Verordeningen 2019/4 en 2019/6 is het verbieden van het routinematig gebruik van antibiotica en (preventieve) groepsbehandelingen.

Earlyfeed staat in de markt bekend om zijn kosteneffectieve oplossingen en innovatieve concepten om de darmgezondheid te ondersteunen en zo het gebruik van antimicrobiële middelen te verminderen. Een voorbeeld hiervan is het bekende product Aromabiotic®, een gepatenteerd specifiek mengsel van middellange ketenvetzuren (MCFA’s). Bij Earlyfeed zijn we ervan overtuigd dat de sleutel tot een vermindering van het gebruik van antibiotica een geïntegreerde aanpak vereist. Daarom hebben we samen met Agrimprove het ‘Aim For Zero’-programma gelanceerd. Dit is een 3-in-1 concept dat een uitgebreid advies bevat met de focus op drie pijlers: management, voeding, en de toepassing van innovatieve oplossingen.

Een goed beheer van de kraamstal is van vitaal belang

De kraamstal is belangrijk voor een winstgevend en gezonde bedrijf en is ook het startpunt van het ‘Aim-For-Zero programma’. Postma et al. 2016, benadrukten het belang van goed bedrijfsmanagement, verbeterde biosecurity, geoptimaliseerde vaccinatie, en slim gebruik van antimicrobiële middelen. Dit resulteerde in een significante reductie van 52% aan antibiotica van geboorte tot slacht.

Bovendien leiden een laag geboortegewicht en een lage dagelijkse groei tot een verminderde groei in latere stadia, wat kan resulteren in aanzienlijke economische verliezen. López-Vergé et al. concludeerden dat de zoog- en speenperiode de meest kritieke perioden zijn voor groeiachterstand gedurende het hele leven van varkens. Als biggen voldoende biestopname hebben en in een vroeg stadium vast voer eten, wordt dit effect verminderd. Een hoge biestopname heeft immers een stimulerend effect op de groei voor en na het spenen.

De snelle ontwikkeling van de genetica in de varkenshouderij betekent grotere worpen en als gevolg daarvan hebben de biggen ook minder toegang tot biest en melk; bijgevolg ontwikkelt de darm zich niet alleen minder goed, maar ook minder efficiënt. Een goed ontwikkelde darm en darmflora zijn van vitaal belang voor probleemloos spenen en voor het voorkomen van groeiachterstand. Dit blijkt heel duidelijk als we kijken naar het relatieve gemak waarmee biggen van 26 dagen worden gespeend, vergeleken met vroeg gespeende biggen. De biggen leren eten vanaf dag 2 na de geboorte is van vitaal belang voor een succesvol en gezond speenproces. De actieve ondersteuning van alle biggen zal enerzijds bijdragen tot een gezond microbioom en anderzijds zorgen voor een goed ontwikkelde darm. De darm moet in staat zijn om voedingsstoffen optimaal op te nemen en problemen met de darmflora en de gezondheid te voorkomen. Om de darmontwikkeling van biggen te stimuleren, heeft Earlyfeed het START+ concept ontwikkeld. Dit concept, gebaseerd op de activiteit van prebiotische componenten in zeugenbiest en -melk, zal de vroege darmrijping stimuleren. Goed kraamstalmanagement zal meer dan ooit voordelen opleveren bij antibioticavrije productie.

Veiligheid eerst

De biggen gezond houden is het allerbelangrijkste en dat is precies waar het “Aim-For-Zero programma” zich op richt. Vragen die gesteld moeten worden zijn onder andere: Welke factoren kunnen we veranderen? Wat is de genetica op het bedrijf? Wat is de gezondheidsstatus in de stal? Kunnen de drinkwaterkwaliteit en de klimaatomstandigheden worden verbeterd? Hoe worden de biggen gehuisvest na het spenen, en hoe kunnen we deze stressfactoren verminderen met voeder onder deze omstandigheden? Het is belangrijk om naar het grotere plaatje te kijken! Het gaat om veel meer dan alleen het onderdrukken van Coli; het gaat om het ondersteunen van een gezonde darmflora en het in stand houden van de barrièrefunctie van de darm.

Het verstrekken van een goed uitgebalanceerde prestarter vóór het spenen zal leiden tot een betere aanpassing aan vast plantaardig voeder na het spenen. Immers, de zuurproductie in de maag van de biggen wordt gestimuleerd en er is een betere darmontwikkeling, wat zorgt voor een betere vertering van plantaardige eiwitten en koolhydraten. Dit resulteert in een lager risico op diarree en betere prestaties.

Om in te spelen op de uitdagingen na het spenen bieden we Vitastart Zero aan, een nutritionele oplossing die, naast ons voederadvies, focust op een veilige start voor biggen. Om dit te bereiken kijken we enerzijds naar het gebruik van inerte en fermenteerbare vezels, het controleren van het zuurbindend vermogen, het gebruik van specifieke energiebronnen voor de darmmicroflora en microvilli en besteden we veel aandacht aan de verteerbaarheid van eiwitten. Anderzijds omvat het concept ook de innovatieve oplossing Vitazero. Dit additief combineert het antibacteriële effect van MCFA’s, het bewezen antioxiderende effect van plantaardige polyfenolen en het pathogeenbindende effect van speciaal geselecteerde functionele vezels. Tegelijkertijd blijven we de voeropname stimuleren, wat van vitaal belang is om de veiligheid te garanderen. Daartoe gebruiken we smakelijke en licht verteerbare grondstoffen zoals geëxtrudeerde granen.

Nu, zo’n 3 jaar na de officiële lancering, tonen de vele positieve praktijkproeven met onze Earlyfeed concepten aan dat spenen zonder medicinale zinkoxide en antibiotica heel goed mogelijk is, mits alle verschillende aspecten goed worden geregeld. Met een goed management en het gebruik van de juiste nutritionele oplossingen zoals Vitastart Zero hoeft u geen compromissen te sluiten op het gebied van technische prestaties en de daarmee samenhangende economische resultaten.

Uw Earlyfeed expert
Delphine Van Zele
Product Manager Swine

We geven deze contactpersoon op in functie van uw browselocatie. U kunt hier uiteraard ook onze andere contactpersonen en locaties raadplegen.

Wilt u vanaf het begin de touwtjes goed in handen hebben?

Een goede opfokstrategie in een vroeg stadium van de productiecyclus loont op lange termijn.
Laten we samen de jongste dieren al het nodige geven zodat ze later in het leven goed presteren.