Sector Pluimvee

World Poultry Congress 2022

07 - 11 August 2022
Paris

De Franse afdeling van de WPSA heeft het genoegen u uit te nodigen voor het 26e WPC in Parijs. Na het WPC 2016 in Beijing, bereiden we ons nu voor om u allen op het WPC 2022 in Parijs te verwelkomen.

De landbouw in het algemeen en vooral de veehouderij staan in de nabije toekomst voor grote uitdagingen. De pluimveesector heeft grote troeven om aan de verwachtingen van de wereldbevolking te voldoen, maar moet dan wel inzetten op duurzame productiesystemen. Onze ambitie is dat het WPC 2022 ten behoeve van de wereldbevolking een belangrijke bijdrage aan deze uitdagingen levert.

Daarom wil het World Poultry Congress een betaalbaar congres voorbereiden om een groot aantal deelnemers van over heel de wereld aan te trekken. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de mediterrane en Afrikaanse netwerken voor pluimvee door hen de mogelijkheid te bieden om specifieke satellietsymposia te houden. Ook willen we een symposium met de FAO organiseren. Zoals gebruikelijk voor een WPC, omvat het programma een tentoonstelling voor bedrijven in het Congrescentrum. Daarnaast organiseren we een Youth- en een Young Scientist-programma. Dit wordt een zeer interactief en interdisciplinair wetenschappelijk programma.

Klik hier om het programma van dit congres te zien.

Wij nemen deel aan dit congres, dat van 7 tot 11 augustus 2022 in Parijs plaatsvindt.

Wilt u vanaf het begin de touwtjes goed in handen hebben?

Een goede opfokstrategie in een vroeg stadium van de productiecyclus loont op lange termijn.
Laten we samen de jongste dieren al het nodige geven zodat ze later in het leven goed presteren.